Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι, 151 25 211 8500 323 info@dlgcom.gr

Αναβάθμιση στο Google Analytics 4 πρίν από την 01/07/2023! Από την 01/07/2023 η Google θα καταργήσει σταδιακά την υποστήριξη για το Universal Analytics, καθιστώντας επιτακτική την αναβάθμιση στο νέο και προηγμένο Google Analytics 4 (GA4) πριν από τη λήξη της

                                     Web App Module Phone Ποία είναι τα οφέλοι για την Επιχείρηση;Τα οφέλη από την χρήση του Module Phone είναι πολλαπλά,

Web App Module - Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών    Με το συγκεκριμένο module, ο χρήστης του Pegasus Web App μπορεί να διαχειρίζεται τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών, συνδεόντάς τες με κινήσεις χρέωσης/πίστωσης ώστε να διαμορφώνει κατάλληλα τα

 Κατασκευή Ιστοσελίδων και E-shop μέσω του WordPressΤο WordPress είναι ένα σύστημα CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα) το οποίο εξελίχθηκε σε εργαλείο κατασκευής ολοκληρωμένων ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου και eshop. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι πιο εύκολη

Τι είναι το SEOΤο  SEO( Search Engine Optimization) αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς όρους του digital marketing.  Αποτελεί  την διαδικασία με την οποία αυξάνεται  η επισκεψιμότητα μια ιστοσελίδας μέσα από “οργανικά” (organic) αποτελέσματα αναζήτησης. Πώς όμως

Περισσότερα δείτε εδώ Παράταση έως 31/05/2023 η Ψηφιακή Αναβάθμιση με 90% επιδότηση. Υποβολή εξαργυρώσεων Voucher έως και 31/05/2023 Η διαδικασία των Vouchers για το πρόγραμμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο με τις αιτήσεις των ωφελούμενων

Τι είναι το CRM Τι είναι το CRM Το CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) είναι μια λύση λογισμικού (πολλές φορές διαθέσιμη και ως υπηρεσία – Software ), η οποία διευκολύνει μια εταιρεία κατά την

Τι είναι το ERP Το ERP ( Enterprise Resource Planning) αποτελεί ένα σύστημα λογισμικού το οποίο είναι επιφορτισμένο με το να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την αύξηση του business performance, καθώς με

Με την ψήφιση του νόμου 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την

Από την 1η Νοεµβρίου ξεκινάει η απογραφή για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ από την 1η Οκτωβρίου οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα οδηγούν και στην επιβολή προστίμων σε πιθανές παραβάσεις για τη χρήση της

  • 1
  • 2