Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι, 151 25 211 8500 323 info@dlgcom.gr

  • Home
  • Συντάκτης: Marketing

Αναβάθμιση στο Google Analytics 4 πρίν από την 01/07/2023! Από την 01/07/2023 η Google θα καταργήσει σταδιακά την υποστήριξη για το Universal Analytics, καθιστώντας επιτακτική την αναβάθμιση στο νέο και προηγμένο Google Analytics 4 (GA4) πριν από τη λήξη της