Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι, 151 25 211 8500 323 info@dlgcom.gr

Βάσει του νέου Νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή, από 1η Οκτωβρίου του 2022, θα επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε (esend).