Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι, 151 25 211 8500 323 info@dlgcom.gr

Τι είναι το CRM Τι είναι το CRM Το CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) είναι μια λύση λογισμικού (πολλές φορές διαθέσιμη και ως υπηρεσία – Software ), η οποία διευκολύνει μια εταιρεία κατά την

Τι είναι το ERP Το ERP ( Enterprise Resource Planning) αποτελεί ένα σύστημα λογισμικού το οποίο είναι επιφορτισμένο με το να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την αύξηση του business performance, καθώς με

Με την ψήφιση του νόμου 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την

Από την 1η Νοεµβρίου ξεκινάει η απογραφή για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ από την 1η Οκτωβρίου οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα οδηγούν και στην επιβολή προστίμων σε πιθανές παραβάσεις για τη χρήση της

  31/08/2022   Η Ψηφιακή Αναβάθμιση είναι εδώ με 90% επιδότηση! Η δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός συνεχίζεται ... Υποβολή αιτήσεων έως και 31/10/2022   Ο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” βρίσκεται εν εξελίξει και η Dual Logicom έχει εγκριθεί επίσημα ως "Πιστοποιημένος Προμηθευτής" !  Η Δράση

Βάσει του νέου Νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή, από 1η Οκτωβρίου του 2022, θα επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε (esend).

  • 1
  • 2