Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι, 151 25 211 8500 323 info@dlgcom.gr

Web App Module - Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών   

web app module

Με το συγκεκριμένο module, ο χρήστης του Pegasus Web App μπορεί να διαχειρίζεται τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών, συνδεόντάς τες με κινήσεις χρέωσης/πίστωσης ώστε να διαμορφώνει κατάλληλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών του(πελατών/προμηθευτών/εταιρίας κ.ο.κ.). 

Προϋποθέσεις: 

– PE.00.134 – Web App Module Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών 

– Ενεργός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα καθώς και οι σχετικοί κωδικοί πρόσβασης στο e-banking 

Στο dashboard της εφαρμογής μπορούν να εμφανιστούν 2 στοιχεία:

Μη αντιστοιχισμένες Εισπράξεις Ημέρας: Εμφανίζει το σύνολο των εισπράξεων που δεν έχουν αντιστοιχιστεί με κάποια κίνηση στην εφαρμογή

Μη αντιστοιχισμένες Πληρωμές Ημέρας: Εμφανίζει το σύνολο των πληρωμών που δεν έχουν αντιστοιχιστεί με κάποια κίνηση στην εφαρμογή