Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι, 151 25 211 8500 323 info@dlgcom.gr

Web App Module - Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών    Με το συγκεκριμένο module, ο χρήστης του Pegasus Web App μπορεί να διαχειρίζεται τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών, συνδεόντάς τες με κινήσεις χρέωσης/πίστωσης ώστε να διαμορφώνει κατάλληλα τα

 Κατασκευή Ιστοσελίδων και E-shop μέσω του WordPressΤο WordPress είναι ένα σύστημα CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα) το οποίο εξελίχθηκε σε εργαλείο κατασκευής ολοκληρωμένων ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου και eshop. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι πιο εύκολη

Τι είναι το CRM Τι είναι το CRM Το CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) είναι μια λύση λογισμικού (πολλές φορές διαθέσιμη και ως υπηρεσία – Software ), η οποία διευκολύνει μια εταιρεία κατά την

Τι είναι το ERP Το ERP ( Enterprise Resource Planning) αποτελεί ένα σύστημα λογισμικού το οποίο είναι επιφορτισμένο με το να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την αύξηση του business performance, καθώς με

Με την ψήφιση του νόμου 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την

Βάσει του νέου Νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή, από 1η Οκτωβρίου του 2022, θα επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε (esend).